10. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu


Predkladateľ: Predsedovia okresných súdov
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy