3. zasadnutie Súdnej rady SR

26. marca 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 65/2018, 66/2018

 2. Č. m.: SR 98/2018
  Predkladá: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 71/2018

 3. Č. m.: SR 119/2018
  Predkladá: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 120/2018
  Predkladá: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 72/2018

 5. Č. m.: SR 120/2018
  Predkladá: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 73/2018

 6. Č. m.: SR 135/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 74/2018

 7. Č. m.: SR 136/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 75/2018

 8. Č. m.: SR 78/2018
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 76/2018, 77/2018

 9. Č. m.: SR 225/2017
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 78/2018

 10. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 67/2018, 68/2018, 69/2018, 70/2018

 11. Č. m.: SR 138/2018
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 79/2018

 12. Č. m.: SR 139/2018
  Predkladá: Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 80/2018

 13. Č. m.: SR 133/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 81/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 129/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: