12. Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky

Materiál č.: SR 139/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy