4. zasadnutie Súdnej rady SR

30. apríla 2018 o 12:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
88/2018 Vyhlásenie volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov
83/2018 Prerokovanie návrhu programu
85/2018 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2017
86/2018 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2017
90/2018 Správa o výsledkoch vnútornej revízie na Okresnom súde Levice
84/2018 Prerokovanie návrhu programu
104/2018 Návrh dodatku č. 1 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018
89/2018 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Soni Mesiarkinovej, sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky
99/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 - návrh stanoviska
87/2018 Voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov
100/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 - návrh stanoviska
105/2018 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov
91/2018 List podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 50715/2017-82-BK z 10. novembra 2017 k zástupcovi Slovenskej republiky v Konzultatívnej rade európskych sudcov
101/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 - návrh stanoviska
102/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 - návrh stanoviska
103/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 - návrh stanoviska
82/2018 4. zasadnutie Súdnej rady SR
92/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
93/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
94/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
1 2 »