5. zasadnutie Súdnej rady SR

28. mája 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 108/2018

 2. Č. m.: SR 132/2018
  Predkladá: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27a ods. 2 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 109/2018, 110/2018, 111/2018

 3. Č. m.: SR 182/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 112/2018

 4. Č. m.: SR 188/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 113/2018

 5. Č. m.: SR 188/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 114/2018

 6. Č. m.: SR 181/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 115/2018

 7. Č. m.: SR 186/2018
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 116/2018

 8. Č. m.: SR 78/2018
  Predkladá: Bývalá podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 117/2018

 9. Č. m.: SR 202/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 118/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie: