10. zasadnutie Súdnej rady SR

26. novembra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 203/2018, 204/2018

 2. Č. m.: SR 261/2018
  Predkladá: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 205/2018, 206/2018

 3. Č. m.: SR 273, 274, 275/2018
  Predkladá: Sudcovské rady
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 207/2018

 4. Č. m.: SR 305/2018
  Predkladá: Revízne oddelenie Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 209/2018

 5. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 210/2018, 211/2018

 6. Č. m.: SR 301/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 212/2018

 7. Č. m.: SR 302/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 213/2018

 8. Č. m.: SR 303/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 214/2018

 9. Č. m.: SR 304/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 215/2018

 10. Č. m.: SR 308/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 217/2018

 11. Č. m.: SR 307/2018
  Predkladá: Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 220/2018

 12. Č. m.: SR 177/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 221/2018

 13. Č. m.: SR 312/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 218/2018

 14. Č. m.: SR 313/2018
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 219/2018

 15. Č. m.: SR 314/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 216/2018

 16. Č. m.: SR 315/2018
  Predkladá: Generálny prokurátor Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 222/2018

 17. Č. m.: SR 320, 321, 322/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 208/2018

 18. Č. m.: SR 288/2018
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 223/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.:
  Predkladá: Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 224/2018

 2. Č. m.:
  Predkladá: Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: