10. zasadnutie Súdnej rady SR

26. novembra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
208/2018 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov
203/2018 Prerokovanie návrhu programu
221/2018 Dodatok č. 4 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018
204/2018 Prerokovanie návrhu programu
209/2018 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Humenné
212/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Piknu, sudcu Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave
213/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Sone Pekarčíkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
214/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Kataríny Slováčekovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
217/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Oľgy Kováčovej, sudkyne Okresného súdu Komárno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre
218/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Marty Šašinkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
219/2018 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Rastislava Vargu, PhD., LL.M., MBA, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
216/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Marty Molnárovej, sudkyne Krajského súdu v Nitre na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
222/2018 Voľba kandidátov na členov výberovej komisie pre výberové konanie na funkciu európskeho prokurátora
224/2018 Informácia o Správe ENCJ „Minimálne štandardy VI: zástupcovia občianskej spoločnosti v súdnej správe“
215/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Branislava Krála, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
207/2018 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov
220/2018 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na priznanie odmeny JUDr. Daniele Švecovej, predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
223/2018 Prerokovanie celkového počtu miest sudcov a zamestnancov súdov pri tvorbe podkladov na tvorbu rozpočtu verejnej správy
205/2018 Voľba kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie - „dodatočný sudca“
206/2018 Voľba kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie - „dodatočný sudca“
1 2 »