11. zasadnutie Súdnej rady SR

17. decembra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 226/2018, 227/2018, 228/2018, 229/2018, 230/2018, 231/2018, 232/2018

 2. Č. m.: SR 258/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 233/2018

 3. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 234/2018, 235/2018, 236/2018, 237/2018, 238/2018, 239/2018, 240/2018, 241/2018

 4. Č. m.: SR 324
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 243/2018, 249/2018

 5. Č. m.: SR 325/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 244/2018, 245/2018, 246/2018, 247/2018, 248/2018

 6. Č. m.: SR 136/2018
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 250/2018

 7. Č. m.: SR 327/2018
  Predkladá: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 251/2018

 8. Č. m.: SR 316/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Č. uznesenia: 252/2018

 9. Č. m.: SR 326/2018
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Č. uznesenia: 253/2018

 10. Č. m.: SR 310/2018
  Predkladá: Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 11. Č. m.:
  Predkladá: Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 254/2018

 12. Č. m.: SR 304/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 13. Č. m.: SR 329/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 242/2018

 14. Č. m.: SR 330/2018
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 255/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.:
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: