11. zasadnutie Súdnej rady SR

17. decembra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
254/2018 Informácia o stanoviskách Konzultatívnej rady Európskych sudcov zverejnených na stránke Rady Európy a návrh na postupné zabezpečenie tých CCJE Opinions, ktoré zatiaľ nie sú v slovenčine dostupné
226/2018 Prerokovanie návrhu programu
244/2018 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2019
250/2018 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2017
251/2018 Ochrana osobných údajov v pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky a súdov Slovenskej republiky
227/2018 Prerokovanie návrhu programu
233/2018 Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním
243/2018 Rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2019
245/2018 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2019
252/2018 Podnet predsedu Krajského súdu v Trnave na zmenu právnej úpravy týkajúcej sa revíznych oddelení
253/2018 Harmonogram revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline
242/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
255/2018 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky
228/2018 Prerokovanie návrhu programu
249/2018 Rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2019
246/2018 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2019
229/2018 Prerokovanie návrhu programu
247/2018 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2019
230/2018 Prerokovanie návrhu programu
248/2018 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2019
1 2 »