1. zasadnutie Súdnej rady SR

28. januára 2019 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 288/2018
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 85/2019
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 185/2018
  Predkladá: JUDr. Iveta Jenčová
  Č. uznesenia:

 6. Č. m.: SR 90/2019
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Č. uznesenia:

 7. Č. m.: SR 91/2019
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Č. uznesenia:

 8. Č. m.: SR 304/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 9. Č. m.: SR 334/2018
  Predkladá: Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 10. Č. m.: SR 87/2019
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 11. Č. m.: SR 86/2019
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 12. Č. m.: KSR 3/2019
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 89/2019
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: KSR 90/2019
  Predkladá: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: KSR 3/2019
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Č. uznesenia: