2. zasadnutie Súdnej rady SR

18. feruára 2019 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 31/2019, 32/2019, 33/2019, 34/2019

 2. Č. m.: SR 320, 321, 322/2018
  Predkladá: Sudcovské rady, pléna sudcov
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 41/2019

 3. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 44/2019, 45/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 53/2019, 54/2019

 4. Č. m.: SR 104/2019
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 35/2019

 5. Č. m.: SR 107/2019
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 36/2019

 6. Č. m.: SR 109/2019
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 37/2019

 7. Č. m.: SR 108/2019
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 38/2019

 8. Č. m.: SR 106/2019
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 39/2019

 9. Č. m.: SR 105/2019
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 40/2019

 10. Č. m.: SR 92/2017
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 57/2019

 11. Č. m.: SR 110/2019
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 58/2019

 12. Č. m.: SR 117/2019
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 55/2019

 13. Č. m.: SR 114/2019
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 59/2019

 14. Č. m.: SR 124, 125, 126/2019
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 43/2019

 15. Č. m.: SR 133/2019
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 60/2019

 16. Č. m.: SR 135/2019
  Predkladá: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 42/2019

 17. Č. m.: SR 134/2019
  Predkladá: JUDr. Lenka Praženková
  Materiál: Stiahnutý z programu navrhovateľkou
  Č. uznesenia: SR 61/2016, 62/2019

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie: