37. zasadnutie Súdnej rady SR

17. decembra 2015 o 11:00 hod.,
s pokračovaním 18. decembra 2015 o 09:30 hod
v hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 586, 590

 2. Č. m.: SSR 98/2015
  Predkladá: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 588

 3. Č. m.: SR 219/2013
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 589, 594

 4. Č. m.: SR 241/2015
  Predkladá: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 591

 5. Č. m.: SR 243/2015
  Predkladá: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 592

 6. Č. m.: SR 246/2015
  Predkladá: Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 593

 7. Č. m.: SR 247/2015
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: 601

 8. Č. m.: SR 248/2015
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 602

 9. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 595

 10. Č. m.: SR 253/2015
  Predkladá: Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 596

 11. Č. m.: SR 252/2015
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 597

 12. Č. m.: SR 240/2015
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 598

 13. Č. m.: SR 233/2015
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 599

 14. Č. m.: SR 242/2015
  Predkladá: Prof. JUDr. Ján Klučka CSc.,
  JUDr. Ján Havlát
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia:

 15. Č. m.: SR 258/2015
  Predkladá: JUDr. Jana Zuzan
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 600

 16. Č. m.: SR 41/2015
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 603

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 251/2015
  Predkladá: Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SSR 83/2015
  Predkladá: Ing. Igor Maroš
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: