37. zasadnutie Súdnej rady SR

17. decembra 2015 o 11:00 hod.,
s pokračovaním 18. decembra 2015 o 09:30 hod
v hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
591 Prieskum verejnej mienky – dôveryhodnosť súdnictva
600 Žiadosť o preloženie JUDr. Jany Zuzan, sudkyne Okresného súdu Levice o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom
603
Uznesenie č. 603 (116.16 kB)
Dodatok č. 7 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015
586
Uznesenie č. 586 (113.28 kB)
Prerokovanie návrhu programu
592 Správa o vnútornej revízii vykonanej na Okresnom súde Kežmarok
593 Správa o vnútornej revízii vykonanej na Okresnom súde Veľký Krtíš
601
Uznesenie č. 601 (164.75 kB)
Rozvrh práce Disciplinárneho senátu na rok 2016
602
Uznesenie č. 602 (180.44 kB)
Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2016
599 Návrh predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Juraja Sopoligu, sudcu Krajského súdu v Košiciach v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky
588 Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. Š. H., sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
590 Prerokovanie návrhu programu
598 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky
597 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Františka Moznera, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
589 Návrh zásad sudcovskej etiky
596 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Martina Bargela, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
594 Návrh zásad sudcovskej etiky
595
Uznesenie č. 595 (115.33 kB)
Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu