38. zasadnutie Súdnej rady SR

25. januára 2016 o 10:30 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 604, 609

 2. Č. m.: SR 242/2015
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 606

 3. Č. m.: SR 204/2015, SR 250/2015
  Predkladá: Sudcovské rady, pléna sudcov
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 607, 608

 4. Č. m.: SR 1/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 66/2011
  Predkladá: Mgr. Nina Kollárová
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 610

 6. Č. m.: SR 227/2015
  Predkladá: JUDr. Eva Matulayová, PhD.
  Materiál: Neschválený
  Č. uznesenia: 611

 7. Č. m.: SR 219/2015
  Predkladá: JUDr. Jaroslav Ivan
  Materiál: Neschválený
  Č. uznesenia: 612

 8. Č. m.: SR 2/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 615

 9. Č. m.: KSR 4/2016
  Predkladá: Vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 616

 10. Č. m.: SR 257/2015
  Predkladá: JUDr. Vladimír Kurák
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 613, 617

 11. Č. m.: SR 40/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 614

 12. Č. m.: SR 44/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 618

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 4/2016
  Predkladá: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 260/2015
  Predkladá: JUDr. Oľga Hlucháňová
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 224/2014
  Predkladá: Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 130/2015
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 3/2016
  Predkladá: Mgr. Helena Silavecká
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:

 6. Č. m.: SSR 122/2015
  Predkladá: František Piskura
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia: