38. zasadnutie Súdnej rady SR

25. januára 2016 o 10:30 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
618
Uznesenie č. 618 (116.19 kB)
Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016
604 Prerokovanie návrhu programu
606
Uznesenie č. 606 (107.98 kB)
Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
615
Uznesenie č. 615 (158.39 kB)
Vyhodnotenie plnenia Plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky za rok 2015
614 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Engela, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
609 Prerokovanie návrhu programu
610 Žiadosť Mgr. Niny Kollárovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Poprad
611 Žiadosť JUDr. Evy Matulayovej, PhD., sudkyne Okresného súdu Partizánske o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prievidza
612 Žiadosť JUDr. Jaroslava Ivana, sudcu Okresného súdu Piešťany o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Skalica
616
Uznesenie č. 616 (372.35 kB)
Novela Organizačného poriadku Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
613 Žiadosť JUDr. Vladimíra Kuráka, sudcu Krajského súdu v Košiciach o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline
617 Žiadosť JUDr. Vladimíra Kuráka, sudcu Krajského súdu v Košiciach o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline
607 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu
608 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu
605 38. zasadnutie Súdnej rady SR