39. zasadnutie Súdnej rady SR

29. feruára 2016 o 10:30 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 620

 2. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 622

 3. Č. m.: SR 216/2014
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 623

 4. Č. m.: SR 1, 6, 7/2016
  Predkladá: Sudcovské rady
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 624

 5. Č. m.: SR 51/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 625

 6. Č. m.: SR 54/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 626

 7. Č. m.: SR 52/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 627

 8. Č. m.: SR 41/2016
  Predkladá: JUDr. Blažena Stašíková
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 628

 9. Č. m.: SR 245/2015
  Predkladá: JUDr. Stanislav Dutko
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 629

 10. Č. m.: SR 45/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 630

 11. Č. m.: SR 55/2016
  Predkladá: Krajský súd v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 631

 12. Č. m.: SR 53/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 633

 13. Č. m.: SR 44/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 635

 14. Č. m.: SR 62/2016
  Predkladá: Generálny prokurátor Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 634

 15. Č. m.: SR 63/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 632

 16. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia:

 17. Č. m.:
  Predkladá: Vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 130/2015
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: KSR 76/2015
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 47/2016
  Predkladá: Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia: