40. zasadnutie Súdnej rady SR

21. marca 2016 o 10:30 hod.,
pojednávacia miestnosť P1, prízemie
Župné nám. 13, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 636

 2. Č. m.:
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici a predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 638

 3. Č. m.: SR 71/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 639

 4. Č. m.: SR 65/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 640

 5. Č. m.: SR 65/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 641

 6. Č. m.: SR 61/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 642

 7. Č. m.: SR 61/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 643

 8. Č. m.: SR 61/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 644

 9. Č. m.: SR 49/2016
  Predkladá: JUDr. Dana Káčerová
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 645

 10. Č. m.: SR 245/2015
  Predkladá: JUDr. Stanislav Dutko
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 646

 11. Č. m.: SR 62/2016
  Predkladá: Generálny prokurátor Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 650

 12. Č. m.: KSR 72/2016
  Predkladá: Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 651

 13. Č. m.: SR 70/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 652

 14. Č. m.: SR 68/2016
  Predkladá: Vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia: 653

 15. Č. m.: SR 44/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 16. Č. m.: KSR 65/2016
  Predkladá: Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia: 654

 17. Č. m.: SSR 42/2016
  Predkladá: JUDr. Viliam Dohňanský
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia: 655

 18. Č. m.: SR 74/2016
  Predkladá: Mgr. Dušan Čimo
  JUDr. Rudolf Čirč
  doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 656, 657

 19. Č. m.: SR 80/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 647

 20. Č. m.: KSR 88/2016
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia: 658

 21. Č. m.: SR 227/2015
  Predkladá: JUDr. Terézia Mecelová
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 648

 22. Č. m.: SR 56/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 659

 23. Č. m.: SR 91/2016
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 649

 24. Č. m.: SR 97/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia: 660

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 80/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 73/2016
  Predkladá: Sudcovia Okresného súdu Galanta
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 75/2016
  Predkladá: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SSR 45/2016
  Predkladá: Ing. Juraj Teren
  Materiál: Vzaté na vedomie
  Č. uznesenia: