40. zasadnutie Súdnej rady SR

21. marca 2016 o 10:30 hod.,
pojednávacia miestnosť P1, prízemie
Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
652 Schválenie komisie na prípravu Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky
636 Prerokovanie návrhu programu
639
Uznesenie č. 639 (111.15 kB)
Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
651 Informácia k dodatočnému sudcovi Všeobecného súdu Európskej únie
653 Elektronické služby Súdnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky - eurofondy
654 Pozvánka na konferenciu „Posilňovanie sudcovskej nezávislosti a nestrannosti ako predpoklad pre právny štát v členských štátoch Rady Európy“
655 Podnet na vyvodenie zodpovednosti proti predsedníčke Súdnej rady Slovenskej republiky
658 Výzva Európskej siete súdnych rád na nomináciu kandidátov na prezidenta a členov Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád
660 Informácia k pripravovanému Akčnému plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike
645 Žiadosť JUDr. Dany Káčerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok
646 Žiadosť JUDr. Stanislava Dutka, sudcu Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd mimo súdu v sídle krajského súdu
648 Žiadosť JUDr. Terézie Mecelovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava II
640 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Martina Barana, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
641 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Mariána Sninského, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove
642 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Zuzany Kučerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
643 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Andrey Kriškovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
644 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Michaely Královej, sudkyne Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
656 Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod č. 374/2015 Z.z. na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky
647 Návrh na preloženie JUDr. Margaréty Jurkovej Žoldákovej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
659
Uznesenie č. 659 (225.62 kB)
Koncepcia ďalších zmien v justícii
1 2 »