41. zasadnutie Súdnej rady SR

25. apríla 2016 o 10:30 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 661

 2. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 663

 3. Č. m.: SR 85/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 666

 4. Č. m.: SR 85/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 667

 5. Č. m.: SR 85/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 668

 6. Č. m.: SR 106/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 669

 7. Č. m.: SR 49/2016
  Predkladá: JUDr. Dana Káčerová
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 8. Č. m.: SR 245/2015
  Predkladá: JUDr. Stanislav Dutko
  Materiál: Neschválený
  Č. uznesenia: 671

 9. Č. m.: SR 90/2016
  Predkladá: Revízne oddelenie Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 672

 10. Č. m.: SR 111/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 673

 11. Č. m.: SR 110/2016
  Predkladá: Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 674

 12. Č. m.: SR 104/2016
  Predkladá: Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 675

 13. Č. m.: SR 74/2016
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Presunutý
  Č. uznesenia: 676, 677, 678

 14. Č. m.: SR 79/2016
  Predkladá: Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 15. Č. m.: SR 44/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 679, 680

 16. Č. m.: SR 82/2016
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 681

 17. Č. m.: SR 109/2016
  Predkladá: Stála misia pri Rade Európy
  Materiál: Neschválený
  Č. uznesenia: 682

 18. Č. m.: KSR 99/2016
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 683

 19. Č. m.: SR 105/2016
  Predkladá: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 20. Č. m.: SR 105/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 684

 21. Č. m.: KSR 101/2016
  Predkladá: Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia:

 22. Č. m.: SR 115/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Nitre
  Č. uznesenia: 664

 23. Č. m.: SR 118/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Nitre
  Č. uznesenia: 665

 24. Č. m.: SR 118/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Č. uznesenia: 670

 25. Č. m.: SR 125/2016
  Predkladá:
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 80/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SSR 34/2016
  Predkladá: Zamestnanci Okresného súdu Lučenec
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: KSR 105/2016
  Predkladá:
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.:
  Predkladá:
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 134/2016
  Predkladá: Združenie sudcov Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: