42. zasadnutie Súdnej rady SR

30. mája 2016 o 10:30 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, Župné nám. 13, Bratislava
a s pokračovaním 31. mája 2016 so začiatkom o 09:00 hod., Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 685, 702

 2. Č. m.: SR 76,77,78/2016
  Predkladá: Sudcovské rady, pléna sudcov
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 687, 688

 3. Č. m.: SR 71/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 689

 4. Č. m.: SR 139/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 690

 5. Č. m.: SR 119/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 691

 6. Č. m.: SR 138/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 692

 7. Č. m.: SR 149/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 693

 8. Č. m.: SR 142/2016
  Predkladá: Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 694

 9. Č. m.: SR 141/2016
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 695

 10. Č. m.: SR 140/2016
  Predkladá: Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 696

 11. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 698

 12. Č. m.: SR 137/2016
  Predkladá: Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 699

 13. Č. m.: SR 44/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 700

 14. Č. m.: SR 74/2016
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 701

 15. Č. m.: SR 158/2016
  Predkladá: Odborový zväz justície v Slovenskej republike
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 703

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 80/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 154/2016
  Predkladá: Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 155/2016
  Predkladá: JUDr. Juraj Florovič, sudca Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: