43. zasadnutie Súdnej rady SR

27. júna 2016 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 704, 705, 712

 2. Č. m.: SR 96/2016
  Predkladá: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 708, 709

 3. Č. m.: SR 135/2016
  Predkladá: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 710, 711

 4. Č. m.: SR 218/2015
  Predkladá: Predsedníčka Okresného súdu Stará Ľubovňa
  Č. uznesenia: 716

 5. Č. m.: SR 162/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 713

 6. Č. m.: SR 165/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 717

 7. Č. m.: SR 132/2016
  Predkladá: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 8. Č. m.: SR 164/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 714

 9. Č. m.: SR 161/2016
  Predkladá: Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 714

 10. Č. m.: KSR 99/2016
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 718

 11. Č. m.: SSR 77/2016, SSR 78/2016
  Predkladá:
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 719

 12. Č. m.: SR 150/2016
  Predkladá: JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 720

 13. Č. m.: SR 136/216
  Predkladá: Mgr. Peter Revický, sudca Okresného súdu Prešov
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 724

 14. Č. m.: SR 167/2016
  Predkladá: doc. JUDr. Jozef Olej
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 721, 722

 15. Č. m.: SR 157/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 723

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 137/2016
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 105/2016
  Predkladá: Vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 166/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 725

 4. Č. m.:
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: