44. zasadnutie Súdnej rady SR

19. septembra 2016 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 726

 2. Č. m.: SR 172/2016
  Predkladá: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 729, 730

 3. Č. m.: SR 171/2016
  Predkladá: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 731, 732, 733

 4. Č. m.: SR 157/2016
  Predkladá: Sudcovské rady, pléna sudcov
  Materiál: Neprerokovaný pre nedostatok kandidátov
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 195, 196/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 734

 6. Č. m.: SR 194/2016
  Predkladá: Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 735

 7. Č. m.: SR 167/2016
  Predkladá: doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 736

 8. Č. m.: SR 181/2016
  Predkladá: Mgr. Daniel Koneracký
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 737

 9. Č. m.: SR 188/2016
  Predkladá: JUDr. Ľubov Vargová
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 738

 10. Č. m.: SR 191/2016
  Predkladá: JUDr. Richard Bureš
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 739

 11. Č. m.: SR 186/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 12. Č. m.: SR 186/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 13. Č. m.: SR 186/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 14. Č. m.: SR 198/2016
  Predkladá: JUDr. Jozef Engel
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 740

 15. Č. m.: SR 192/2016
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Podpredseda Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 741

 16. Č. m.: SR 5/2016
  Predkladá: Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 743

 17. Č. m.: SR 44/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 742

 18. Č. m.: SR 197/2016
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 19. Č. m.: SR 199/2016
  Predkladá: Okresný súd Bratislava I
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 744

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 80/2016
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SSR 54/2016
  Predkladá: Ing. Igor Maroš
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SSR 14/2016
  Predkladá: prof. Ing. Vasiľ Dornič, DrSc.
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SSR 99/2016
  Predkladá: p.Jozef Vravec
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SSR 111/2016
  Predkladá: JUDr. Viliam Dohňanský
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 745

 6. Č. m.: SR 57/2016
  Predkladá: Iniciatíva pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: