44. zasadnutie Súdnej rady SR

19. septembra 2016 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
734
Uznesenie č. 734 (105.28 kB)
Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu
742
Uznesenie č. 742 (265.67 kB)
Dodatok č. 5 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016
726
Uznesenie č. 726 (110.87 kB)
Prerokovanie návrhu programu
735 Návrh podpredsedu Súdnej rady SR, odporučiť predsedom súdov uplatnenie ustanovenia § 50 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u sudcov, ktorí sú zároveň predsedami a členmi DS
737 Žiadosť Mgr. Daniela Konerackého, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Levice
745 Žiadosť JUDr. Viliama Dohňanského, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o prijatie opatrení
736 Vzdanie sa doc. JUDr. Jozefa Oleja, CSc. členstva v Disciplinárnom senáte 5Ds
738 Žiadosť JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Vranov nad Topľou o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné
739 Žiadosť JUDr. Richarda Bureša, sudcu Okresného súdu Kežmarok o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Poprad
740 Žiadosť JUDr. Jozefa Engela, sudcu Okresného súdu Humenné o predčasné ukončenie dočasného pridelenia na Krajskom súde v Prešove
741 Žiadosť predsedu Krajského súdu v Trnave a podpredsedu Krajského súdu v Prešove o doplnenie databázy členov výberových komisií
743 Žiadosť Ústavného súdu Slovenskej republiky o vyjadrenie vo veci I. ÚS 396/2016
744
Uznesenie č. 744 (410.09 kB)
Žiadosť Okresného súdu Bratislava I o vyjadrenie v právnej veci žalobcu Mgr. Petra Revického
729 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie
730 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie
731 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva
732 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva
733 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva
727 44. zasadnutie Súdnej rady SR
728 44. zasadnutie Súdnej rady SR