3. List podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 50715/2017-82-BK z 10. novembra 2017 k zástupcovi Slovenskej republiky v Konzultatívnej rade európskych sudcov

Materiál č.: SR 302/2017

Predkladateľ: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy