2. Návrh počtu voľných miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním

Materiál č.: SR 296/2017

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy