9. Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 - návrh stanoviska

Materiál č.: SR 225/2017

Predkladateľ: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy