7. Schválenie komisie na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2017

Materiál č.: SR 136/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy