6. Schválenie komisie na vytvorenie interpretačných pravidiel k Zásadám sudcovskej etiky

Materiál č.: SR 101/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy