3. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2017

Materiál č.: SR 171/2018

Predkladateľ: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy