5. Správa o výsledkoch vnútornej revízie na Okresnom súde Rimavská Sobota

Materiál č.: SR 98/2018

Predkladateľ: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
Výsledok: Vypustený

Obsah materiálu

Prílohy