4. Správa o výsledku vnútornej revízie na Okresnom súde Martin

Materiál č.: SR 120/2018

Predkladateľ: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy