7. Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, ktoré sa uskutoční 30. mája - 1. júna 2018 v Lisabone

Materiál č.: SR 112/2018

Predkladateľ: Európska sieť súdnych rád
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy