4. Voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Materiál č.: SR 66/2018, SR 67/2018

Predkladateľ: Sudcovské rady
Národná rada Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy