5. Vyhlásenie volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov

Materiál č.: SR 175/2018, SR 176/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy