11. Žiadosť podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti SR o nomináciu zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky do pracovných skupín projektu „Efektívnosť a kvalita slovenského súdneho systému, hodnotenie a odporúčania na základe nástrojov CEPEJ"

Materiál č.: SR 138/2018

Predkladateľ: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy