Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Správa o vnútornej revízii vykonanej na Okresnom súde Veľký Krtíš

  • Materiál č.: SR 246/2015 37. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  • Výsledok: Vzatý na vedomie