Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Otílie Belavej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave