Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Jeannette Hajdinovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave