Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

7. Žiadosť Mgr. Daniela Konerackého, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Levice