Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

8. Žiadosť JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Vranov nad Topľou o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné