Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 107/2017 49. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený