Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky