Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 29. januára 2018
 • 10:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 717.73 kB

Uznesenie č. 1/2018 k volebnej komisii 93.82 kB

Uznesenie č. 2/2018 k mandátovej komisii 92.59 kB

Uznesenie č. 8/2018 k zmena člena volebnej komisie 93.8 kB

Zvukový záznam 77.64 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  3/2018
 2. Č. materiálu:
  SR 252/2017
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  4/2018, 5/2018, 6/2018
 3. Č. materiálu:
  SR 273,274/2017
  Predkladá:
  Sudcovské rady, pléna sudcov
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neprerokovaný - nepredložený žiadny kandidát
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 66/2018, SR 67/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  7/2018
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018
 6. Č. materiálu:
  SR 60/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  16/2018
 7. Č. materiálu:
  SR 59/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  17/2018
 8. Č. materiálu:
  SR 92/2017
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  18/2018, 19/2018
 9. Č. materiálu:
  SR 62/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  20/2018
 10. Č. materiálu:
  SR 299/2017
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  21/2018
 11. Č. materiálu:
  SSR 123/2017
  Predkladá:
  Fyzická osoba
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  22/2018
 12. Č. materiálu:
  SR 61/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  23/2018, 24/2018
 13. Č. materiálu:
  SR 69/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  25/2018
 14. Č. materiálu:
  SR 68/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Neschválený
  Č. uznesenia:
  26/2018
 15. Č. materiálu:
  KSR 173/2017
  Predkladá:
  Okresný súd Bratislava III
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  27/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 298/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Čadca
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 295/2017
  Predkladá:
  JUDr. Marta Rybárová
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 70/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: