Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. feruára 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
48/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 48/2018 - Mgr. Anna Móroczová (110.38 kB)
49/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 49/2018 - JUDr. Valéria Píšová (110.52 kB)
50/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 50/2018 - JUDr. Anna Savková (112.11 kB)
51/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 51/2018 - JUDr. Daniela Šramelová (112.07 kB)
52/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 52/2018 - Mgr. Kristína Valková (110.31 kB)
53/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 53/2018 - Mgr. Jana Brídziková (110.18 kB)
54/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 54/2018- JUDr. Eva Detvaiová (110.43 kB)
55/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 55/2018 - Mgr. Peter Guček (110.18 kB)
56/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 56/2018 - JUDr. Ján Kanás (110.01 kB)
57/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 57/2018 - JUDr. Lucia Kuzmová (109.99 kB)
58/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 58/2018 - JUDr. Zuzana Pavlíková (109.13 kB)
59/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 59/2018- JUDr. Lukáš Poperník (110.15 kB)
60/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 60/2018 - Mgr. Peter Pravda (110.44 kB)
61/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 61/2018 - JUDr. Petra Vysaníková (109.56 kB)
62/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 62/2018 - JUDr. Miriama Žáková (109.53 kB)
63/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 63/2018 - JUDr. Veronika Židek (110.3 kB)
« 1 2