Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

4. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 30. apríla 2018
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné nám. 8, Bratislava

Zápisnica 679.51 kB

Uznesenie č. 82/2018 k volebnej komisii 94.81 kB

AUDIO 138.08 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  83/2018, 84/2018
 2. Č. materiálu:
  SR 170/2018
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  85/2018
 3. Č. materiálu:
  SR 171/2018
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  86/2018
 4. Č. materiálu:
  SR 66/2018, SR 67/2018
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  87/2018
 5. Č. materiálu:
  SR 175/2018, SR 176/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  88/2018
 6. Č. materiálu:
  SR 174/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  89/2018
 7. Č. materiálu:
  SR 98/2018
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  90/2018
 8. Č. materiálu:
  SR 302/2017
  Predkladá:
  Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Kolégiá predsedov sudcovských rád pri krajských súdoch
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  91/2018
 9. Č. materiálu:
  SR 225/2017
  Predkladá:
  Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  99/2018, 100/2018, 101/2018, 102/2018, 103/2018
 10. Č. materiálu:
  SR 177/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  104/2018
 11. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  92/2018, 93/2018, 94/2018, 95/2018, 96/2018, 97/2018, 98/2018
 12. Č. materiálu:
  SR 187/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  105/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 76/2018
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 167/2018
  Predkladá:
  Základná organizácia odborového zväzu justície pri Okresnom súde Čadca
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: