Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

8. List podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 50715/2017-82-BK z 10. novembra 2017 k zástupcovi Slovenskej republiky v Konzultatívnej rade európskych sudcov

  • Materiál č.: SR 302/2017 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
    Kolégiá predsedov sudcovských rád pri krajských súdoch
  • Výsledok: Prerokovaný