Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 265/2018 7 . zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený