Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

9. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 24. októbra 2018
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Uznesenie č. 181/2018 k volebnej komisii 59.3 kB

Zápisnica 651.57 kB

AUDIO 85.77 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  182/2018, 183/2018
 2. Č. materiálu:
  SR 288/2018
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  184/2018
 3. Č. materiálu:
  SR 282/2018
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  185/2018, 200/2018
 4. Č. materiálu:
  SR 283/2018
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  185/2018, 200/2018
 5. Č. materiálu:
  SR 279/2018
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  187/2018
 6. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  188/2018, 189/2018, 190/2018, 191/2018, 192/2018, 193/2018
 7. Č. materiálu:
  SR 284/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  194/2018
 8. Č. materiálu:
  SR 232/2018
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  197/2018
 9. Č. materiálu:
  SR 289/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie SR
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  198/2018
 10. Č. materiálu:
  SR 290/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  195/2018
 11. Č. materiálu:
  SR 292/2018
  Predkladá:
  Vedúci Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  186/2018
 12. Č. materiálu:
  SR 277/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  196/2018
 13. Č. materiálu:
  SR 300/2018
  Predkladá:
  Mgr. Dušan Čimo
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  199/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 67-77/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  KSR 170/2018
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: