Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 - 2021

  • Materiál č.: SR 282/2018 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený