Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

13. Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky